امروز : پنج شنبه، 2 خرداد 1398
» » لیست تنخواه

لیست پرداخت های تنخواه گردان

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 2
  • 3
در شرکتها و مجموعه های دارای پرسنل متعدد ، جهت انجام هزینه های معمول مبلغی بعنوان تنخواه گردان به افراد پرداخت میشود که پس از پایان میزان مشخص شده از مبلغ تنخواه میبایست لیست هزینه های انجام شده را به ضمیمه اسناد مالی مربوطه از قبیل رسیدهای مالی و فاکتورها به امور مالی تحویل و تسویه و تنخواه جدید دریافت دارند . ذیلا" نمونه ای از فرم لیست پرداختهای تنخواه ...