امروز : پنج شنبه، 2 خرداد 1398
» » قرارداد کار

قرارداد کار

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 2
  • 3
از جمله قراردادهای بسیار معمول در شرکتها و مراکز دارای کارمند و کارگر قرارداد کار است ، در این مطلب نمونه قراردادکار عمومی مابین کارفرما و کارگر ( در قانون کار و تامین اجتماعی فارغ از رده و مسئولیت به عموم مشمولین قانون کار کارگر گفته می شود ) آماده و ارائه گردیده است. لازم به یادآوری است که این قرارداد عمومی بوده و بسیاری از مراکز برای مشاغل مختلف مانند ...