امروز : پنج شنبه، 2 خرداد 1398
» » زبان بدن

نشانه های کوچکی که مردم بوسیله آنها شخصیت شما را قضاوت می کنند

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 2
ساختار مغز بشر بگونه ای است که تمایل عجیبی به قضاوت کردن دارد ؛ قضاوت کردن درواقع یک مکانیزم بقا به شمار میرود و این ویژگی موجب میشود که نتوانیم بدون قضاوت و تفسیر رفتار دیگران از کنارشان عبور کنیم. هرچند به نظر میرسد که قضاوت‌های ما مبتنی بر محتوای مکالمات‌مان با دیگران و دیگر رفتارهای آشکار آنها باشد، اما نتایج تحقیقات نظر دیگری دارد. درواقع، ...