امروز : پنج شنبه، 2 خرداد 1398
» » دستور پرداخت

دستور پرداخت

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 2
فایل ضمیمه نمونه فرم دستور پرداخت مالی است که جهت هماهنگی برای پرداختهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد که در قطع A5 افقی تهیه گردیده و دارای گزینه های مشخصات طرفی که باید پرداخت به وی صورت گیرد ، نوع پرداخت ، تایید مدیرعامل و ... میباشد. ...