امروز : پنج شنبه، 22 آذر 1397

سند دریافت

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 3
در شرکت ها و مراکز تجاری و هرگونه مجموعه و موسسه ای که با دریافت و پرداخت وجه و اسناد سر و کار دارد دریافت وجه حتی در صورت عدم نیاز پرداخت کننده به دریافت سند بایستی جهت محاسبات لازم و جلوگیری از مشکلاتی چون اختلاف حساب ثبت و نگهداری شود . برای این کار نیاز به فرمهای مخصوصی است که به این امر سهولت و سرعت بخشیده و با متحد الشکل بودن در نگهداری و بایگانی و ...

سند پرداخت

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 3
در مراکز تجاری و هرگونه مجموعه و موسسه ای که با دریافت و پرداخت وجه و اسناد سر و کار دارد پرداخت وجه بایستی جهت محاسبات لازم و جلوگیری از مشکلاتی چون اختلاف حساب ثبت و نگهداری شود . برای این کار نیاز به فرمهای مخصوصی است که به این امر سهولت و سرعت بخشیده و با متحد الشکل بودن در نگهداری و بایگانی و دسترسی به آنها نیز نظم بیشتری بوجود آید. در این بخش میتوانید ...

صورتجلسه چک ضمانت

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 4
درست یا نادرست چک در بازار کنونی ابزاری است برای ایجاد اعتماد بیشتر در معاملات روزمره تجاری و شرکتها و موسسات همواره در حال دریافت چک ضمانت برای حفظ حقوق خود می باشند. از طرف دیگر مشتریان نیز جهت حفظ حقوق خود در قبال مواردی چون مفقودی احتمالی چک تحویل شده نیاز به دریافت رسید دارند . لذا فرم صورتجلسه ای در این خصوص آماده و ارائه نموده ایم که حتی الامکان ...

پرسشنامه استخدامی

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 3
شرکت ها و مراکزی که نیاز به استخدام پرسنل دارند می بایست برای مراجعه ایشان در مراحل ثبت نام ، مصاحبه ، تشکیل پرونده اولیه و ... فرمهای مناسبی را جهت اخذ اطلاعات فردی ، تحصیلی ، مهارتها و ... مورد استفاده قرار دهند تا بررسی و پیگیری استخدامها ضمن صحت ، سهولت و سرعت بیشتری داشته باشد  . لذا دو نمونه فرم آماده و ارائه کرده ایم که در یک فایل گنجانده شده ...