امروز : سه شنبه، 2 بهمن 1397

معرفینامه وصول مطالبات

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 2
در فرآیند معاملات تجاری معمولا مطالباتی نزد مشتریان وجود دارد که می بایست با اعزام یکی از پرسنل نسبت به وصول آن اقدام شود. لذا جهت پرهیز از سوء استفاده احتمالی و رسمیت و قابل استناد بودن بهتر است معرفینامه ای با مضمون مشخصات فرد اعزامی که معمولا تحصیلدار شرکت است و میزان مانده حساب صادر و به وی تحویل شود تا در مراجعه به مشتری ارائه نماید . بهتر است این ...

رضایتنامه استخدام بانوان

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 1
  • 4
استخدام بانوان در شرکتها و مجموعه های تجاری اگر با دقت انجام نشود گاه ممکن است با مشکلاتی برای مدیریت همراه گردد که یکی از این موارد احتمال عدم رضایت ولی یا همسر به اشتغال متقاضی خانم است. لذا اخذ رضایتنامه کتبی و نگهداری آن در پرونده پرسنلی متقاضی میتواند در این خصوص مفید باشد. ...

نامه دعوت به کار

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 2
هنگامی که قصد استخدام فردی را در مجموعه خود دارید معمولا باید مراحلی از جمله مصاحبه و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و سپس فرد مقبول را به نحو مناسبی از نتیجه مطلع کنید. لدا نمونه نامه ای را برای دعوت به مراحل بعدی و ارائه مدارک پرسنلی آماده نموده ایم که پس از مرحله تحقیقات مقدماتی میبایست برای وی ارسال کنید. ...

معرفی نامه تشخیص هویت ـ عدم سوء پیشینه

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 2
در بسیاری از شرکتها معمول است در بدو استخدام از فردی که در شرف استخدام است گواهینامه عدم سوءپیشینه اخذ کنند. اخذ این گواهینامه روالی دارد که معمولا با صدور معرفینامه از سوی شرکت آغاز میشود. لذا نمونه ای از معرفینامه رایج در این زمینه را آماده نموده ایم که در قطع A5 بوده و میبایست در سربرگ شرکت تنظیم و پرینت و تکمیل و مهمور به مهر شرکت و امضاء دارنده امضاء ...

برگ درخواست مرخصی

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 2
مرخصی کارکنان از مواردی است که وجود درخواست کتبی آن بنابر دلایلی چون بار حقوقی در صورت ( خدای نکرده! ) بروز حادثه یا مشکل احتمالی الزامی بوده و در محاسبه حقوق و مزایا نیز بسیار موثر است ؛ لذا نمونه فرمی کاربردی برای درخواست مرخصی آماده و ارائه نموده ایم که میبایست توسط پرسنل تکمیل و امضاء و در صورت وجود به تایید مدیر میانی و نهایتا مدیریت ارشد یک مجموعه ...

فرم درخواست حقوق کارکنان

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 2
حقوق کارکنان میبایست پایان هر ماه بر اساس کارکرد و مرخصی و غیبت و جریمه و پاداش آنها محاسبه و پرداخت شود . اگر مجموعه ای دارید که دارای پرسنل متعدد بوده و مدیران میانی دارید بهترین روش این است که مسئول یا مدیر و سرپرست هر واحد مسئول نگهداری سوابق پرسنل بوده و درپایان هر ماه بر اساس حقوق پایه و کارکرد پرسنل زیرمجموعه خود حقوق آنها را محاسبه و پرداخت حقوق ...

فرم ثبت ورود و خروج پرسنل

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 2
  • 3
کسب و کار شما شرکت باشد یا یک کارگاه تولیدی یا فروشگاه ، اگر حتی تعداد کارکنان شما یک نفر هم باشد لازم است برای کنترل بهتر و محاسبه ساعات کارکرد و مرخصی و غیبت کارکنان خود آن را کتبا" ثبت کنید . حتی اگر اینکار را با نرم افزار حقوق و دستمزد هم انجام می دهید داشتن یک فرم اولیه که به امضاء کارکنان و تآیید مسئول میانی و نهایتا" مدیریت مجموعه برسد جلوی بسیاری از ...

برگ تحویل اسناد مالی

تاریخ :
نویسنده : Arian
نظرات : 0
  • 6
در بسیاری از شرکتها و مراکز تجاری معمولا" نیاز میشود که برخی اسناد و البته عمدتا" چک قابل وصول یا برگشتی را جهت نقد کردن یا پیگیری وصول یا پرداخت به سایرین در اختیار تحصیلدار یا سایر پرسنل قرار می دهند. در چنین مواقعی روال صحیح بر این است که بصورت دستی یا صدور از نرم افزار حسابداری چک به فرد تحویل گیرنده واگذار شود ؛ ولی از آنجا که ممکن است ثبت این فرآیند ...